Вид документа: Контрольная работа

Тема работы:

Порядок оформлення результатів ревізії

Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту Контрольна робота

з дисципліни:

«Державний фінансовий контроль»

Зміст

1. Порядок оформлення результатів ревізії

2. Права та обов’язки ревізора

Практичне завдання

Література


1. Порядок оформлення результатів ревізії

Кваліфіковано провести ревізію, об'єктивно й принципово обґрунтувати кожний факт, що наведений в акті ревізії, – важлива і відповідальна частина ревізійної роботи. Ревізія вважається завершеною, якщо виявлені порушення усунено, винних притягнено до адміністративної, дисциплінарної чи матеріальної відповідальності і вжито заходів щодо недопущення таких порушень надалі.