Вид документа: Курсовая работа

Тема работы:

Проблеми діловодства на сторінках журналу Кадровик України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ КОСМІЧНОГО ТА ПОВІТРЯНОГО ПРАВА

ФАКУЛЬТЕТ ЮРИДИЧНИЙ

ПРОБЛЕМИ ДІЛОВОДСТВА НА СТОРІНКАХ

ЖУРНАЛУ КАДРОВИК УКРАЇНИ

Науковий керівник

старший викладач

БАРАБАШ С.М.

Курсова робота студента 2-го курсу

гр. 207, денної форми навчання

БРОВЕНКА АРТЕМА ОЛЕКСАНДРОВИЧА

КИЇВ 2009


Зміст

Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів

Вступ

Розділ 1. Журнал Кадровик України - видання нового покоління

1.1 Розділи журналу та їх тематика

1.2 Питання діловодства в журналі Кадровик України

Розділ 2. Загальні вимоги до складання документів

2.1 Вимоги до тексту документів

2.2 Реквізити документів

2.3 Бланки та особливості їх оформлення