Тема: Кримінальне провадження

  • Вид работы: Практическое задание
  • Предмет: Основы права

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Кафедра адміністративного та кримінального права

Юридичний факультетТести

З дисципліни: «Кримінальний процес»
Виконала:

Студентка гр.ЮП-10-1

Калачнюк В.Р.Дніпропетровськ 2013

1. В якому році було прийнято новий законопроект щодо нового Кримінально процесуального кодексу України?

А) 2011;

Б) 2012;

В) 2013.

. Коли набув чинності новий Кримінально процесуальний кодекс України?

А) 19листопада 2011 року;

Б) 19листопада 2012року;

В) 20 листопада 2012 року.

. В які главі закріплені засади кримінального провадження?

А) глава ІІ;

Б) глава ІІІ;

В) глава IV.

. Хто може бути потерпілим у кримінальному провадженні?

А) фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної шкоди;

Б) юридична особа;

В) фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.

. Фізична особа, якій відомі або можуть бути відомі обставини,що підлягають доказуванню під час кримінального провадження і яка викликана для давання показань - це?

А) заявник; кримінальний арешт слідчий допит

Б) потерпілий;

В) свідок.

. Відомості, які надаються в усній або письмовій формі під час допиту підозрюваним, обвинуваченим, свідком, потерпілим,експертом щодо відомих їм обставин у кримінальному провадженні, що мають значення для цього кримінально провадження - це?

А) показання;

Б) доказування;

В) речові докази.

. Чи є документи речовими доказами?

А) так;

Б) ні;

В) так, але якщо вони містять ознаки,які зазначені в ч.1 ст.98 КПК

. Що є запобіжними заходами?

А) особисте зобовязання, особиста порука, застава;

Б) домашній арешт, тримання під вартою.

В) всі відповіді є вірними.

. Заборона підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби - це?

А) домашній арешт;

Б)тримання під вартою;

В)вірної відповіді не має.

. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати якого терміну?

А) трьох місяців;

Б) двох місяців;

В) двох тижнів.

. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати якого терміну?

А) шести місяців;

Б) трьох місяців;

В) двох місяців.

. Клопотання про продовження строку тримання під вартою хто має право подавати?

А) прокурор, слідчий;

Б) прокурор;

В) прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

. Чи може бути затриманий громадянин України без ухвали слідчого, судді, суду?

А) так;

Б) ні;

В) ні, але крім випадків передбачених КПК.

. Строк затримання особи без ухвали слідчого судді, суду не може перевищувати яку кількість годин ?

А) сорок вісім годин з моменту затримання;

Б) сімдесят двох годин з моменту затримання;

В) пятдесяти двох годин з моменту затримання.

. У якій формі здійснюється досудове розслідування злочинів?

А) у формі досудового слідства;

Б) у формі дізнання;

В) вірної відповіді не має.

. Чи мають право допитувати малолітню чи неповнолітню особу?

А) так;

Б) ні;

В) так, але у присутності законного представника.

. Допит малолітньої або неповнолітньої особи не може продовжуватися без перерви понад?

А) півгодини;

Б) одну годину;

В) дві години.

. Обшук проводиться на підставі ухвали кого?

А) прокурора;

Б) слідчого судді;

В) працівника органів внутрішніх справ.

. Огляд трупа слідчим, прокурором проводиться за обовязкової участі кого?

А) судово-медичного експерта або лікаря;

Б) судово-медичного експерта або лікаря, якщо вчасно неможливо залучити судово - медичного експерта;

В) лікаря.

. Негласні слідчі (розшукові) дії - це?

А) різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню;

Б) слідчі (розшукові) дії, відомості про факт проведення яких підлягають розголошенню;

В) вірної відповіді не має.

. Який термін не може перевищувати строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії?

А) три місяці;

Б) два місяці;

В) один місяць.

. Строк досудового розслідування злочину, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження може бути продовжено до скількох місяців?

А) одного місяця;

Б) двох місяців;

В) трьох місяців.

. Строк досудового розслідування злочину внаслідок особливої складності провадження, може бути продовжено до скількох місяців?

А) трьох місяців;

Б) шести місяців;

В) дванадцяти місяців.

. В якому порядку здійснюється оскарження ухвал слідчого судді?

А) апеляційному порядку;

Б) касаційному порядку;

В) оскарження ухвал слідчого судді взагалі не здійснюється.

. Протягом якого терміну повинен бути призначений судовий розгляд?

А) не пізніше пяти днів після постановлення ухвали про його призначення;

Б) не пізніше десяти днів після постановлення ухвали про його призначення;

В) не пізніше пятнадцяти днів після постановлення ухвали про його призначення.

. Яка кількість присутніх в залі судового засідання може бути?

А) 20 присутніх;

Б) обмежена головуючим лише у разі недостатності місць у залі судового засідання;

В) 30 присутніх.

. Після закінчення апеляційного провадження матеріали кримінального провадження направляються до суду першої інстанції у який строк?

А) семиденний строк;

Б) пятиденний строк;

В) шестиденний строк.

. Чи враховується час перебування засудженого в лікувальній установі під час відбування покарання у виді позбавлення волі у строк позбавлення волі?

А) так;

Б) так, але якщо він психічно хворий;

В) ні.

. Запитувана сторона - це?

А) держава, компетентний орган якої звертається із запитом, або міжнародна судова установа;

Б) держава, до компетентного органу якої направляється запит;

В) орган, що здійснює кримінальне провадження, який звертається із запитом до іншої держави.

. Застосування запобіжного заходу у вигляді тримання особи під вартою з метою забезпечення її видачі - це?

А) екстрадиційна перевірка;

Б) екстрадиційний арешт;

В) тимчасовий арешт.


Відповіді на тести:


.Б)

.В)

.А)

.В)

.В)

.А)

.В)

.В)

.А)

.Б)

.А)

.В)

.В)

.Б)

.А)

.В)

.Б)

.Б)

.А)

.А)

.Б)

.В)

.Б)

.А)

.Б)

.Б)

.А)

.А)

.Б)

.Б)