336.71

. ., .
336.71
. ., .
, . . . 2006 - 2012 . , , . , ' .
: , , , , .
.: 5. .: 11.
- , , , . . (. , 13, , 49050, )
..- . . (. , 13, , 49050, )
336.71
. ., .
, . . . 2006 - 2012 . , , . , .
: , , , , .
.:5. .: 11.
- , , , . . (. , 13, , 49050, )
. . - . . (. , 13, , 49050, )
, , , . , , , , . , . . ( ), - . 50% [4].
UDC 336.71
Yeliseeva O. K., Garkava Ye. V. Methodological Aspects of Assessment of Stability of the Ukrainian Banking System
The article is devoted to development of the methods of assessment of factors that influence stability of Ukrainian banks operation. The article gives a definition of stability of the banking system on the basis of the Lyapunov theory. In accordance with the decree On Approval of the Methods of Calculation of Economic Norms of Regulation of Banking Activity in Ukraine, a system of regulatory indicators of banks activity was developed. The article analyses dynamics of main indicators of banks activity for 2006 - 2012. It provides indicators that reflect the state of the banking system, reveals the mechanism or their influence upon stability of the banking system of Ukraine. It provides a developed cognitive model, on the basis of which it studies interrelation of indicators and their synergetic influence upon the state and development of the banking system of Ukraine.
Key words: financial stability, banking system, liquidity, sufficiency of capital, cognitive model.
Pic.: 5. Bibl.: 11.
Yeliseeva Oksana K.- Doctor of Science (Economics), Professor, Head of the Department of Economic Informatics and Statistics, Dnipropetrovsk National University named after O. Gonchar (vul. Naukova, 13, Dnipropetrovsk, 49050, Ukraine)
Garkava Ye. V.-Dnipropetrovsk National University named after O. Gonchar (vul. Naukova, 13, Dnipropetrovsk, 49050, Ukraine)
, .
, : , , , - .
, ., ., ., ., .., ., ., ., ., ., ., ., . .
, .
,
,
' , , - . .
, - , .
. . - .
, , - , , , . , - .
, . -
, , , (, ). , , . , , .
. , , , .
: , , .
, , . 1.
. 1. *
* [3].
' .
. 2 : 1 ( ) 3 ( ) 2005 - 2012 .
2005 . 2008 . 3 14,13%. 2008 . 13,4%. 2,23% , 2010 . (20,83%). 2012 . 3 18,23%. , (9%), .
- . . PMI (purchasing management index, 17), . , - (14). PMI , (. 4).
: , , , . '
. 2. *
* [5].
, , , , -, - - (. 3).
- , , .
. -, , -. -
(9). , -. , . , ' , , . . , . , - .
,
,
. 3. *
5 [6]
. 4. 2002 - 2012 .*
* [5].
(13) . (16), . , , , , , , . , (12) ', , , ,
: 1 - ; ^ - ; 3 - ;
4 - ;
5 - ; 6 - ; 7 - ; - ; 9 - '; 10 - ; 11 - ; 12 - ; 13 - ;
14 - ;
15 - ; 16 - ( 2); 17 - ; 18 -' .
. (4, 5, 6).
, , . . , , . , , .
, , , , , ' , .
: (4, 5, 6), (10), (3) (11), (18).
2006 . 2012 ., . , 2009 - 2011 . ( -1,22%). -
16,45%, , 2012 . 20,5%.
, ' . ' , [1, . 22]. , ' .
.

1. . . [] / . . // . - 2005. - 3.
2. . []/. , . . - . : , 1989. - 376 .
3. [ ] : -
( ) ( )
. 5. 2006 - 2012 .
( )*
* [5].
' ' : ' , '. ' , , .

, , .
. -
28.08.2001 368 . - : http://www.ligazakon.ua
4. . [] / . // . - 2010. - 8 -.26 - 31.
5. [ ]. - : http://www.bank.gov.ua
6. . . : / . . // . 2006. - 12. - . 26 - 32.
7. . . [] / . . . - . : , 2003. - 497 .
8. . . [] / . -. - . : , 1955. - 145 .
9. . .
,
,
[] / . . // .- 2008. - 3. -. 76 - 83.
10. . . [] / . . // - . : : . . . - , 2009. - . 2 (76). - . 204 - 210.
REFERENCES
Buzdalin, A. V. "Formula optimalnoy likvidnosti" [Formula of optimal liquidity]. Bankovskoedelo, no. 3. (2005).
Chetaev, N. G. Ustoychivost dvizheniia [Stability of motion]. Moscow: Gostekhizdat, 1955.
Fetisov, G. G. Ustoychivost bankovskoy sistemy i metod-ologiia ee otsenki [The stability of the banking system and the methodology of its evaluation]. Moscow: Ekonomika, 2003.
Karcheva, H. "Osnovni problemy rozvytku bankivskoi sys-temy Ukrainy v postkryzovyi period ta shliakhy ikh vyrishennia" [The main problems of the banking system of Ukraine in the postcrisis period and Solutions]. VisnykNBU, no. 8- (2010): 26-31.
Kuper, J., and Makgillem, K. Veroiatnostnye metody anali-zasignalovisistem [Probabilistic methods for analysis of signals and systems]. Moscow: Mir, 1989.
Khimych, N. O. "Upravlinnia likvidnistiu komertsiinykh bankiv Ukrainy v umovakh nestabilnosti finansovykh rynkiv" [Liquidity management of commercial banks in Ukraine in terms of instability of financial markets]. Rehionalna ekonomika, no. 3 (2008): 76-83.
[Instructions about the order of regulation of banks in Ukraine] (2001). http://www.ligazakon.ua
Ofitsiinyi sait statystychnoho visnyka NBU. http://www. bank.gov.ua
Rebryk, Yu. S. "Systema antykryzovoho upravlinnia v banku" [The system of crisis management in the bank]. Sotsial-no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy. Finans-ovyi rynok Ukrainy: stabilizatsiia ta ievrointehratsiia. Lviv, 2009. 204-210.
Urazova, S. A. "Ustoychivost bankovskoy sistemy: teo-reticheskie i metodologicheskie aspekty" [The stability of the banking system: theoretical and methodological aspects]. Fin-ansovye issledovaniia, no. 12 (2006): 26-3.
336.77
-

. .
336.77
. . -
- . () . - .
: , -, .
.: 4. .: 6.
- , , , . . (. , 60, , 01601, )
E-mail: akaminsky@univ kiev. ua
336.77
. . -
- . () . - .
: , -, .
.: 4. .: 6.
UDC 336.77
Kaminskiy A. B. Bureau of Credit Histories in the System of Risk Management of Consumer Credits
The article studies approaches to organisation of the system of credit risk management in the segment of non-target unsecured crediting. It analyses interrelation of the creditor with the bureau of credit histories (BCH) in this system. It studies two models of BCH implementation into the system of risk management and conducts analysis of their advantages and disadvantages. Key words: unsecured credits, system of credit risk management, bureau of credit histories.
Pic.: 4. Bibl.: 6.
- , , , . . (. , 60, , 01601, )
E-mail: akaminsky@univ. kiev. ua
Kaminskiy Andrii B.- Doctor of Science (Economics), Associate Professor, Professor of the Department of Economic Cybernetics, Kyiv National University named after T. Shevchenko (vul. Volodymyrska, 60, Kyiv, 01601, Ukrainej E-mail: akaminsky@univ. kiev. ua
. - 2003 - 2008 . [1] -
. . -