- ,

2012 2
620.16
.. , .. , ..
,
,
- ,
, . - .
: (), , , .
V.Y. Zuyko, D.S. Lobanov, A.N. Anoshkin
State Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russian Federation
TECHNIQUE OF EXPERIMENTAL DETERMINATION ULTIMATE STRENGTH COMPOSITE MATERIALS SANDWICH-PANEL SPECIMENS OF UNDER STATIC TESTS BY TENSILE, COMPRESSION AND SHEAR
Technique of experimental determination ultimate strength composite materials sandwichpanels specimens of under static tests by tensile, compression and shear develop and approved. These techniques were approbation on composites sandwich-panel specimens with cellular filler.
Keywords: composite materials, sandwich panels, experimental mechanics, techniques of tests.
, , (). . -
, [1-4]. . [5-8]. , , , . [7-12].
, , - , .
- , [3] (. 1). , , [13], - .

. 1. - () (): 1, 3 - ; 2 -
- - - , , . .
- ^() ()

_() _ 1 max ~ b-h
Pmax _ () , ; b - , ; h - , .
h , , ,
h = hi +h3,
hi, h3 - , .
, h3 (. 1, ), h
h = h + h3 -
L b
4
hi - , ; h3 - , ; lp - , ; b - , ; n - ; d - , .
[2] - ()* (),

_()* = 1 max .
' = b
h =hi+h2+h3,
Pmax - () , ; b - , ; h* - , ; h1, h3 - , ; h2 - , .
3 (. . 1, ) -
+ +
1
4
- - (. 2, ). , 45 . , , .
() [12]
1
>2
- () , ; - , ; - , .
:
= 1 +3,
1, 3 - , .
, 3,
+ 3

----
V 4
1 - , ; 3 - , ; - , ; - ; - , .
() :
* 1 P
_* ______max .
V2 a - h* hi =hi+h2+h3,
Pmax - () , ; h* - , ; h1, h3 - , ; h2 - , .
h3 -
h=h1+h2 +h-h|' nd a
V 4 ,
.
- , . 2.

. 2. -: (), () - , : 1 - ; 2 - ; 3 - -; 4 - ; 5 - ; () - : 1 - ; 2 - ( ); 3 - ; 4 -
- -. - . 3. - , . 4. .
. 3. - (), () ()
- - . - ( - ) 6 . 4 . . .

. 4. - (), () (); -, (), () ()
, - 5882, -100 +350 [9,10]. .
5 /. 5 .
- . 5.
(. .5) [4,14,15].
- .
,

^

. 5. (), () ()
, . -
.
, [12].
, - , .

1. .., . ., .. // . . - 1997 - . 33, 3. -.360-369.
2. .., .. // . . - 1997 - . 33, 6 -. 636-643.
3. .., .., .. // . - 2011. - 3. - . 25-29.
4. Tashkinov A.A., Anoshkin A.N. Predicting the transverse strength of unidirectional composites under combination loading // Mechanics of Composite Materials. - 1996. - . 31, No. 4. - . 346-351.
5. ., .., .. // . . - 2010. -. 76, 7. - . 57-59.
6. .., .. // . .. . - ., 2011. - 4(5). -.1984-1986
7. .., .., .. -
// . . - : - . . . . -, 2011. - 4. - . 15-28.
8. .., .., .. // . . - : - . . . . -, 2012. - 2.
9. . : / .. [ .]; . .. . - : - . . . . -,
2011. - 165 .
10. .., .., .. // . - 2010. - 5. - . 106-111.
11. / . .. , . .. - : - . . . , 1992. - 247 .
12. .., .. . - .: , 1981. - 272 .
13. .., .. : . - .: , 1991.
14. .. , // . . - : - . . . -, 2001. - 2. - . 37-44.
15. .., .. // . - 2007. - . 10, 4. - . 23-29
References
1. Anoshkin A.N., Tashkinov A.A., Gricevich A.M. Prognozirovanie nesushchey sposobnosti kompozitnykh flantsev korpusnykh detaley aviad-vigateley [Prediction of carrying capacity of composite flanges for the aircraft engine casing parts]. Mekhanika kompozit. materialov, 1997, Vol. 33, no. 3, pp. 360-369.
2. Anoshkin A.N., Tashkinov A.A. Nestatsionarnye protsessy na-kopleniya povrezhdeniy v kompozitnykh flantsakh pri tsiklicheskikh na-gruzkakh [Nonstationary processes of damage accumulation in composite flanges at cyclic loading]. Mekhanika kompozit. materialov, 1997, Vol. 33, no. 6, pp. 636-643.
3. Anoshkin A.N., Zakharov A.G., Shustova E.N. Yacheistye napol-niteli zvukopogloshchayushchego kontura aviatsionnogo dvigatelya [Cellular filler for sound-absorbing circuit of aircraft engine]. Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Povolzhya, 2011, no. 3. pp. 25-29.
4. Tashkinov A.A., Anoshkin A.N. Predicting the transverse strength of unidirectional composites under combination loading. Mechanics of Composite Materials, 1996, Vol. 31, no. 4, pp. 346-351.
5. Babushkin A.V., Wildemann V.E., Lobanov D.S. Ispytaniya na rast-yazhenie odnonapravlennogo vysokonapolnennogo stekloplastika pri normal-noy i povyshennoy temperaturakh [Tensile tests of unidirectional high-filled fiberglass composite at normal and high temperatures]. Zavodskaya labora-toriya. Diagnostika materialov, 2010, Vol. 76, no. 7, pp. 57-59.
6. Babushkin A.V., Lobanov D.S. Eksperimentalnoe issledovanie i modelirovanie svoystv kompozitsionnykh materialov v usloviyakh slozh-nykh termomekhanicheskikh vozdeystviy [Experimental research and modeling of the composite materials properties in complex thermo-mechanical effects]. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo. N.Novgorod, 2011, no. 4(5), pp. 1984-1986
7. Vildeman V.E., Tretyakova T.V., Lobanov D.S. Metodika eksperi-mentalnogo issledovaniya zakriticheskogo deformirovaniya na obraztsakh spetsialnoy uslozhnennoy konfiguratsii s primeneniem metoda korrelyatsii tsifrovykh izobrazheniy [Technique of Experimental investigation of Post-critical Deformation on Test Samples with Special Complicated Configuration by Using Digital Image Correlation]. Vestnik Permskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Mekhanika, 2011, no. 4. pp. 15-28.
8. Vildeman V.E., Tretyakova T.V., Lobanov D.S. Uchet zhestkosti nagruzhayushchey sistemy pri ispytanii polunaturnykh obraztsov krup-noyacheistogo kompozitsionnogo materiala [Accounting of loading system stiffness in tests on scaled-down wide-meshed composite specimens]. Vest-nik Permskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Mekhanika,
2012, no. 2.
9. Mekhanika materialov. Metody i sredstva eksperimentalnykh issle-dovaniy [Mechanics of materials. Methods and means of experimental research] tutorial. V. E. Vildeman [et all]; ed by V.E. Vildeman. Perm: State Perm National Research Polytechnic University, 2011. 165 p.
10. Vildeman V.E., Sannikova T.V., Tretyakov M.P. Eksperimental-noe issledovanie zakonomernostey deformirovaniya i razrusheniya materialov pri ploskom napryazhennom sostoyanii [Experimental investigation of material deformation and fracture laws on plane stress state]. Problemy mashinostroeniya i nadezhnosti mashin, 2010, no. 5, pp. 106-111.
11. Sovremennye metody ispytaniy kompozitsionnykh materialov [Modern methods of composite materials testing]. nauch.-metod. sbornik. pod red A.P. Gusenkova, compiler. A.N. Polilov. Moscow: izd-vo IMASh im. A.A. Blagonravova, 1992. 247 p.
12. Tarnopolsky Y.M., Kintsis T.Y. Metody staticheskikh ispytaniy armirovannykh plastikov [Methods of static tests of reinforced plastics]. Moscow: Khimiya, 1981. 272 p.
13. Panin V.F., Gladkov Yu.A. Konstruktsii s zapolnitelem [Construction with filler]: Moscow: Mashinostroenie, 1991.
14. Vildeman V.E. Zakonomernosti i modeli protsessov nakopleniya povrezhdeniy, zakriticheskogo deformirovaniya i strukturnogo razrusheniya kompozitsionnykh materialov [Occurrence and models damage accumulation process post-critical deformation and structural failure of composite material]. Vestnik Permskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo univer-siteta. Dinamika iprochnost mashin, 2001, no. 2, pp. 37-44.
15. Wildemann V.E. and Ilinykh A.V. (2007) Modelirovanie protses-sov strukturnogo razrusheniya i masshtabnykh effektov razuprochneniya na zakriticheskoy stadii deformirovaniya neodnorodnykh sred [Simulation of structural failure and scale effects of softening at the post-critical deformation stage in heterogeneous media]. Fizicheskaya mezomekhanika, 2007, Vol. 10, no. 4, pp. 23-29.

(, ) - - (614990, . , ., 29, e-mail: zuyko81@mail.ru).
(, ) - (614990, . , ., 29, e-mail: cem_lobanov@mail.ru).
(, ) - , , - (614990, . , . 29, e-mail: anoshkin@pstu.ru).
About the authors
Zuyko Valeriy Yurjevich (Perm, Russian Federation) - Junior Scientific Associate of Science center of aviation composite technologies of State Perm National Research Polytechnic University (614990, 29, Komsomolsky prospect, Perm, Russian Federation, e-mail: zuyko81@mail.ru).
Lobanov Dmitry Sergeevich (Perm, Russia) - Junior Scientific Associate and Engineer of the Center of Experimental Mechanics of State Perm National Research Polytechnic University (614990, 29, Komsomolsky prospect, Perm, Russian Federation, e-mail: cem_lobanov@mail.ru).
Anoshkin Alexander Nikolayevich (Perm, Russia) - Doctor of Technical Sciences, Proffesor, Director of Science Research Department of State Perm National Research Polytechnic University (614990, 29, Komsomolsky prospect, Perm, Russian Federation, e-mail: anoshkin@pstu.ru).
15.05.2012