621.39:004.02
32.973.26-04637:65.386.8-31
. . ,
1
V. F. Shurshev, Bui Le Van
METHOD OF CHOOSING THE SCANNING RECEIVERS AND TRANSCEIVERS BY THE MAIN CHARACTERISTICS
, . 4 : , , () . . , .
: , , , , , .
The methods of rational choice of scanning receivers and transceivers built on the basis of systematic analysis and hierarchical structure of the purposes of selecting devices are developed.
In the structure of the purposes the criteria are divided into 4 groups: technical criteria, economic criteria and state (national) standards and others. The basic processes of the methods are described.
It is concluded that the technique will allow consumers to make a decision when choosing a scanning receivers and transceivers on the market of devices.
Key words: methods, structure of purposes, choice, scanning receiver, transceiver, technical specifications.

, . - , . - , .
, , , . - , , , , . - , , , [1-10].
- , .
- . - -
. 100 , . :
- ;
- ;
- .
: ( ) , ( ) . , :
- Motorola;
- ICOM;
- Kenwood;
- Vertex Standard.
:
- : IC-680, IC-F14, IC-F3021T;
- (Mobile Radio);
- (Repeater);
- : (Marine Transceivers), (Air Band Transceivers).

.
(. 1) , , , . 4 : , , () (, , ). , . , , , , . , , .
, , , - , . , , , , .
A0, -{A*}, - {A11} . . :
A0 ^ {A1} ^ {A11}.
(. 1) :
- A1 = {A/,A2,A3}, Aj1 : {A/'1,A/'2};
/( ( /(II l /(II 2 /(II /(III /(II 1 /(II 2
- A = {A1 , A1 , A2 , A3 } , A1 , A1 , A2 , A3
:
A11 = { A11 A 11 A11
A3 { A3.1 , A3.2 5".5 A3.n
}; A ={A = {A
2.1 ? -
11.1
1.1 5
in
2.2 ,..
A111 A1.2 ,.
[ }
2.n } ; 1.n }
= {a 112 A11 2 A11 2}
{A1.1 , A1.2 ,..., A1.n }
, A111
11.2
47

(11,1)

(*1)
1
(11,1)

._________2____________.
(, 2
(,1:


,11;,2)
. (214)
(^)
(2^6)
(^)
(^1,)
(3 2)
(33)
. 1.
ISSN2072-9502. . .: , . 2013. 2
:
i i - - - , . ./omin".fomx . -
f .
: k = 0min . ,
f0max
.
A/j1 - -
; - , / .
^1 - -
(). : : , , , ; : , , , ; : , , ; : FHSS, DSSS.
/ 4 - - .
/^1 - - , .
/. 6 - - .
/ j - . - . ; ( ); .
/ 8 - - .

=_____ , .
^ _ min
BX
199 - ( ).
. .
K = H '
P
Q----- - ( -
P +P +... 2Q 3Q
).
11.1
1 10 - .
.

(. 1) . . , , .
(. 2) ():
- 1: () ;
- 2: 1 ;
- 3: 2 ;
- 4: 3 , . ; . - . . 3.


4' ,12 2 4 4
. 2.
(1)
(2)
> (3)
(4)
, (5)
. 3.
:
- 1 : , ;
- 2: ( );
- 3: ;
- 4: , ;
- 5 : , .
, .

. , , .
, .

1. . . / . . // . . . . -. - 2007. - 1 (36). - . 116-119.
2. . . - / . . , . . // . . . . -. .: . - 2010. - 1. - . 198-202.
3. . . , , / . . , . . // . . . . -. - 2006.
- 1 (30). - . 141-146.
4. . . / . . , . . // . . . . -. - 2005. - 5. - . 25-27.
5. . . / . . , . . // . - 2005. - 3 (20). - . 14-16.
6. . . / . . // . . . . -. - 2005. - 3. - . 241-245.
7. . . - / . . , . . , . . // . . . . -. - 2010. - . 4, 2. - . 181-189.
8. . . / . . // . . . . -. . .: . - 2005. - . 1. - . 144-147.
9. . . / . . , . . // . . . . -. - 2005. - 5. - . 27-29.
10. . . / . . , . . , . . // . . . . -. .: , . - 2011. - 2. - . 143-149.
REFERENCES
1. Kviatkovskaia I. Iu. Lineinoe rassloenie klassov al'temativ s ispol'zovaniem logicheskoi formy funktsii vybora [Linear stratification of classes of alternatives using logic form of selection fonction]. Vestnik Astrakhan-skogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta, 2007, no. 1 (36), pp. 116-119.
2. Polumordvinov O. A., Kvaiatkovskaia I. Iu. Vybor ratsional'nogo sostava ispolnitelei skvoznykh biznes-protsessov stroitel'noi organizatsii [Choice of rational composition of executors of through business processes of building organization]. Vestnik Astrakhanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Seriia: Eko-nomika, 2010, no. 1, pp. 198-202.
3. Shurshev V. F., Demich N. V. Issledovanie algoritma kompleksnogo evoliutsionnogo metoda, primeni-aemogo v komp'iuternoi sisteme podderzhki priniatiia resheniia o vybore sostava kholodil'nykh agentov, s pomoshch'iu vychislitel'nykh eksperimentov [Study of the algorithm of complex evolutionary method used in the computer system of decision making support on choosing the composition of the refrigerant agents by means of computational experiments]. VestnikAstrakhanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta, 2006, no. 1 (30), pp. 141-146.
4. Shurshev V. F., Demich N. V. Ispol'zovanie metoda samoorganizatsii poiska v zadache podderzhki priniatiia resheniia pri opredelenii komponentov sistemy energoucheta [Use of the method of self-organization of search in decision making support at determination of the components of the power record system]. VestnikKuzbasskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta, 2005, no. 5, pp. 25-27.
5. Demich O. V., Shurshev V. F. Metod samoorganizatsii poiska i ego primenenie dlia zadachi priniatiia resheniia [Method of self-organization of search and its application for decision making task]. Sistemy uprav-leniia i informatsionnye tekhnologii, 2005, no. 3 (20), pp. 14-16.
6. Shurshev V. F. O kriteriiakh ekologichnosti i bezopasnosti pri vybore sostava kholodil'nykh agentov v kom-p'iuternoi sisteme podderzhki priniatiia resheniia [On criteria of ecological compatibility and safety while choosing the composition of refrigerant agents in the computer system of decision making support]. Vestnik Astrakhanskogo gosu-darstvennogo tekhnicheskogo universiteta, 2005, no. 3, pp. 241-245.
7. Kviatkovskaia I. Iu., Shurshev V. F., Kviatkovskii K. I. Integrirovannye mekhanizmy informatsionnoi podderzhki priniatiia reshenii krupnomasshtabnoi territorial'no-raspredelennoi ekonomicheskoi sistemy [Integrated mechanisms of information support of decision making of large-scale territory distributed economic system]. Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta, 2010, vol. 4, no. 2, pp. 181-189.
8. Shurshev V. F. Formirovanie nabora kriteriev dlia komp'iuternoi sistemy podderzhki priniatiia resheniia pri vybore novykh kholodil'nykh agentov [Formation of a set of criteria for the computer system of decision making support while choosing the refrigerant agents]. Izvestiia vysshikh uchebnykh zavedenii. Severo-Kavkazskii region. Seriia: Tekhnicheskie nauki, 2005, Prilozhenie 1, pp. 144-147.
9. Shurshev V. F., Umerov A. N. Modelirovanie protsessa priniatiia reshenii pri identifikatsii rezhimov techeniia smesei kholodil'nykh agentov [Modeling of the decision making process at identification of the modes of the refrigerant agents mixture flow]. Vestnik Kuzbasskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta, 2005, no. 5, pp. 27-29.
10. Bialetskaia E. M., Kviatkovskaia I. Iu., Shurshev V. F. Formirovanie nabora pokazatelei dlia otsenki kachestva upravleniia zhilymi domami [Formation of a set of criteria for assessment of the quality of management of the apartment houses]. Vestnik Astrakhanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Seriia: Upravlenie, vychislitelnaia tekhnika i informatika, 2011, no. 2, pp. 143-149.
29.05.2013

; - . , ; ; v.shurshev@mail.ru.
Shurshev Valeriy Fedorovich Astrakhan State Technical University; Doctor of Technical Sciences, Professor; Professor of the Department "Information Systems"; v.shurshev@mail.ru.
; ; builevan2010@gmail.com.
Bui Le Van Astrakhan State Technical University; Postgraduate Student of the Department "Information Systems"; builevan2010@gmail.com.