. .

- . - , . .
.
59
.
: , , , , .
T. Popugayeva
METHODS OF THE INFLUENCE OF HIGHER EDUCATION SYSTEMS IN DIFFERENT COUNTRIES ON NATIONAL ECONOMIC COMPETITIVENESS
The article deals with a system of higher education as one of the important factors of national competitiveness. The technique of estimating the influence of higher education systems on national competitiveness is proposed and analysed.
Key words: competitiveness, higher education system, indicators of higher education systems, technique of estimating the influence of higher education systems on national competitiveness.
, , : ; - ; ; ; , ; , ; , ; , ; - .
*. [1; 3]. , . -
[8], , , . , .
[6; 7; 9] , , .
, , , , , , , , .
:
1. , .
2. , .
3. .
[2; 10] : 1 ( . ; (2), .; , ( ) (3), .; (4), %; (5), .; (% ), (), %; 1 (7), .; - , , (") (/).
- , 6.0.
, , 1 , (% ), 1 .
- :
" = 3,888596 + 0,000068* 1 + + 0,026526* - 0,026381*7
:
1, , 7, ;
, , - ;
;
, ;
.
SPSS 13.0.
46 . (/).
4 : , , , (. 1).
(yf), : 1 , . , \; (% ), %) 6; 1 , % , 7; , , , 8.
xi, 6, 7 , - .
8 , -
, -
(. . 1), - , . . 2.
1


(, )-

-
- ()
2
[2; 10]
1 ( 1 , . ) 6 ( , % ) 7 (- 1 ) ( ) ( )
889 5 24,601 4 117
1528 13 22,333 3 44
2861 14 22,262 3 45
246 21 20,059 4 86
889 31 14.43 3 59
1753 23 23,943 4 73
5433 18 25,079 2 40
3163 29 25,657 3 58
2318 24 13,900 3 69
5952 22 13,841 2 31
2741 20 9,904 3 26
581 15 8,493 4 62
468 17 15,443 4 89
184 15 16,338 4 96
7041 21 17,340 2 16
(, ) 18884 36 17,340 1 10
465 22 13,389 4 54
1877 15 22,742 3 106
7310 45 17,460 2 19
6093 22 15,943 2 21
1841 37 16,850 3 23
575 22 21,273 4 75
5704 21 8,133 2 5
2938 13 13,627 3 66
1684 20 12,592 4 113
914 22 15,171 4 53
1507 25 15,020 4 27
15768 30 8,198 1 18
8100 22 18,704 1 2
6124 27 23,806 2 61
20245 19 14,461 1 3
5479 28 12,481 2 29
6511 22 21,352 2 47
8581 13 14,280 1 49
13533 16 12,652 1 11
20456 16 11,487 1 17
4890 23 10,359 2 43
10365 17 14,296 1 1
10977 30 16,447 1 6
9996 27 16,109 1 15
20901 23 5,710 1 4
13035 29 11,324 1 9
1009 13 17,431 4 92
4371 20 18,024 2 55
1570 21 25,495 4 111
6409 6 13,582 2 72
. , . , () 25% . - , () 50% , , , , 75% .
:
1 , . , XI, ( 0 1522,75 1, 1522,76 4630,5 2, 4630,51
8220.25 3,
8220.26 4);
, , %, 6, ( -
0 16 1, 16,01 21,5 2, 21,51 25,5 3, 25,51 4);
1 , % , 7 ( 0 13,2 1, 13,21 15,69 2, 15,7 20,36 3, 20,37 4).
1, 6, 7, - , (. 1). XI 8, 6 8, 7 8.
. - - [4].
\, 8, /. 1, 8 . 3 4.
3

( )
N N
1 12 11,5 0,5
2 12 11,5 0,5
3 9 11,5 -2,5
4 13 11,5 1,5
46
4
1

N N
1 11 11,5 -0,5
2 12 11,5 0,5
3 12 11,5 0,5
4 11 11,5 -0,5
46
. 3 , : (1 2) 26% ; (3) - 20%; (4)-28% .
1 (. 4) : (1) 24 % ; (2) - 26%; (3) - 26%; (4) - 24%.
- , -
1 , 0,05, , .
6, 8, / 7, 8, /. , .
, , , (/).
, . , 1, 2 4- , . , 2 3, .
, , , .
- , (. 3, 4) 4 1 (. 5).
5
.
, - , - 1 , . ( , , % (6), 1 , % (7), (8).
, . ,
1 , .
- (, ) 0,087 0,783 0,000
3 3 45
. . 0,993 0,854 1,000
1 1500 4500 . . 8000 . . 1 8000 . , . XI , - .
, .
,
, , , () XI, 6, 7 8.
. , , .
, , , .

* , () ( , , ).
; - , ; , .
** , , . , , : ; , ; ; ; .

1. . . : // . 2004. 3-4. URL: http://www.m-economy. ru/art.php3?artid=13647
2. 2007. . . , 2007. 207 .
3. . . / . ., . ., . . .: , 2003. 527 .
4. - : . / . . . . : - . -, 2006. 263 .
5. : : . / . . . .: , 2008. 782 .
6. . : . .: , 2005. 452 .
7. . . : . 1992-2015. .: , 2005. 606 .
8. Becker, Gery S. Human capital. 2nd. ed., University of Chicago Press, 1975.
9. IMD World Competitiveness Yearbook: 2005. Lausanne: International Institute for Management Development, 2005. . 608-609.
10. The Global Competitiveness Report 2007-2008. World Economic Forum, 2007. URL: http://www.gcr.weforum.org.
REFERENCES
1. Bagautdinova N. G. Glavnye zadachi gosudarstvennoy obrazovatel'noy politiki: iz opyta raz-vitykh stran // Problemy sovremennoy ekonomiki. 2004. N 3-4. URL: http://www.m-economy. ru/art.php3?artid=13647
2. Vsemirny doklad po obrazovaniyu 2007. Sravneniye mirovoy statistiki v oblasti obrazovaniya. Institut statistiki YuNESKO. Monreal', 2007. 207 s.
3. Glukhov V. V. Ekonomika znaniy / Glukhov V. V., Korobko S. B., Marinina T. V. SPb.: Piter, 2003. 527 s.
4. Matematicheskiye osnovy empiricheskikh sotsial'no-ekonomicheskikh issledovaniy: ucheb. po-sobiye / pod red. I. N. Dubinoy. Barnaul: Izd-vo Alt. un-ta, 2006. 263 s.
5. Mirovaya ekonomika: metody analiza ekonomicheskikh protsessov: ucheb. posobiye / N. I. Didenko. M.: Vysshaya shkola, 2008. 782 s.
6. Porter M. Konkurentnaya strategiya: metodika analiza otrasley i konkurentov. M.: Al'pina Biznes Buks, 2005. 452 s.
7. Fatkhutdinov R. A. Konkurentosposobnost': Rossiya i mir. 1992-2015. M.: ZAO Izdatel'stvo Ekonomika, 2005. 606 s.
8. Becker, Gery S. Human capital. 2nd. ed., University of Chicago Press, 1975.
9. IMD World Competitiveness Yearbook: 2005. Lausanne: International Institute for Management Development, 2005. . 608-609.
10. The Global Competitiveness Report 2007-2008. World Economic Forum, 2007. URL: http://www.gcr.weforum .org.